Reglament
Per tal d'evitar possibles accidents o qualsevol tipus de problema, hem creat un reglament que desitgem que tots els participants compleixin per poder celebrar una bona pedalada i intentar no malmetre l’entorn. Aquests punts són els següents:
              
L’Ajuntament de Rupit i Pruit organitza pel proper 7 d’octubre del 2023“La 11ª marxa BTT Rupit i Pruit”. L’Ajuntament de Rupit i Pruit com a organitzador d’aquesta  marxaBTT no competitiva es reserva el dret a modificar el recorregut i /o anul·lar aquesta marxa si les circumstàncies o autoritats així ho indiquin.
              
Tots els participants a l’igual que tota la gent col·laboradora disposarà d’una Assegurança en cas d’accidents.
              
És obligatori l'ús del casc per a la seguretat del participant en cas d'accident.

Queda prohibit llençar deixalles o qualsevol altre tipus d'objecte, com per exemple, càmeres d’aire, ampolles d’aire comprimit, etc.

Cal respectar i no malmetre l'entorn ni les propietats privades per on passa la marxa.

És una marxa oberta al trànsit, per tant, cal respectar les normes de circulació així com les indicacions del personal de l’organització.

Cada participant haurà de seguir un dels recorreguts senyalitzats.

Us demanem cordialitat amb la resta de participants. Recordeu que és una marxa BTT no competitiva, per tant, s’ha d’entendre que no tothom anirà al mateix ritme.

L'organització no es fa responsable dels accidents que els participants puguin ocasionar o patir.

Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització paterna. A més, hauran d'anar acompanyats d'un participant major d'edat durant la marxa.

El nombre màxim de participants serà de 300 per rigorós ordre d’inscripció.

L’organització es reserva el dret a excloure a totes aquelles persones que no tinguin un bon comportament amb la resta de participants o membres de l’organització.

La inscripció dóna dret a participar a la marxa BTT, a accedir a les dutxes, a rentar i guardar la bici, a rebre un obsequi commemoratiu de la seva participació i a entrar al sorteig de diferents regals.

Tots els participants, degudament inscrits,  amb l’ús indispensable del casc i amb el dorsal acreditatiu, estan obligats a acceptar i a complir aquest reglament.

A menys de 5 dies pel dia de la Marxa Btt no es retornen els diners de l'inscripció.